How to have better skin

How to have better skin

Hello my beautiful readers, as I struggled little to nothing with skin problems. But what I know is that many people deal with skin problems. I am here to say that you do not need to feel bad because your skin at this moment of your life is not perfect. Noone’ is perfect. superstars are […]

self love

How to love yourself

Hello readers, this article is for you. How to love yourself is a topic we have always returned back to because it’s always relevant. Personally, I have always belittled myself. When I don’t achieve my goals I always say “I can’t” “I am not capable” “I am not smart enough” and this thing has been […]

we are more than that

E kolme e hundë jo perfekte? Ne jemi të bukura siç jemi dhe askush s’mund të na thotë të kundërtën

“Ti nuk je e bukur, je e shëndoshë e shkurtër dhe buzët e tua janë shumë të holla…”  Sa herë në ditë përplasemi me këto të “përkufizime” qesharake të bukurisë, të stisura dhe aspak realiste? Fjala “bukuri” nënkupton që një objekt është vizualisht i këndshëm, si kur themi se një vepër arti është e bukur. […]

an open letter to women

An Open Letter to Women

Dear women, I know that you can be successful and achieve a lot in your life. And I know despite what you think of you, you are better than that but what worries me is something more complex. Even though we live in the 21st century, and times have changed a lot, I see discrimination […]