we are more than that

E kolme e hundë jo perfekte? Ne jemi të bukura siç jemi dhe askush s’mund të na thotë të kundërtën

“Ti nuk je e bukur, je e shëndoshë e shkurtër dhe buzët e tua janë shumë të holla…”  Sa herë në ditë përplasemi me këto të “përkufizime” qesharake të bukurisë, të stisura dhe aspak realiste? Fjala “bukuri” nënkupton që një objekt është vizualisht i këndshëm, si kur themi se një vepër arti është e bukur. […]